Unspoken Thoughts

Mga ideya at istoryang gumugulo sa akin gabi-gabi