Para mas mabilis makalimot

Piliin mong tumalikod

Para ang sakit na nanunuot

Ay maiiwasan mo

Kasi kapag nakatalikod ka

Hindi mo na siya makikita

Ang matamis na ngiti niya

Ang mga nagkikislapan niyang mata

Ang halakhak niyang nakakahalina

Yung paborito mong marinig sa tuwina

At kapag nakatalikod ka na

Ang tanging daya na iyong magagawa

Ay ang isipin kung ano na ang lagay niya

Isipin kung naiisip ka rin ba niya

Isipin lahat ng sakit na kanyang ipinadama

Isipin ang lahat ng pagkakataon na

Naisip mong siya na talaga

Ngayong nakatalikod ka na

Huwag ka ng lilingon

Hayaan ang sariling bumangon

At sa pagtalikod mo

Sayo ay hindi na siya makaaapekto

Advertisements