Hindi sapat ang mga araw

Hindi rin sapat ang isang buwan

Ni ilang linggo ay ‘di kayang tumbasan

Kung kailan kita malilimutan

Advertisements