Iba-iba ang klase ng tren

Mayroong may oras na dapat habulin

Yung iba naman kailangan lang hintayin

Ngunit lagi mong tandaan

Na sa bawat tren na daraan

At ikaw ay biglang naiwan

Desisyon mong isugal ang oras at maghintay

O humanap ng ibang paraan

Para makipaghabulan

Sa oras na nasayang

Advertisements