Madalas nagtatapos lahat sa isang tuldok

At ang mga natapos na istorya’y isasantabi sa sulok

Hanggang sa lumipas ang mga panahon

Maluluma ang minsan nang naging obra noon

 

Sa tuldok ko naman sisimulan

Ang aking istoryang pinagiisipan

Sa tatlong tuldok na magsisimula ng kuwento

Sa mga natapos na istoryang itutuloy ko

 

Dahil wala naman talagang katapusan

Ang lahat ng storya sa mundong ating ginagalawan Tayo ang may hawak ng papel at pluma

Kaya ating mga istorya ay huwag hayaang maluma

 

Sa tatlong tuldok ko sisimulan

Lahat ng istoryang pinili nilang wakasan

Ako ang magtutuloy ng kuwento

Para sa susunod na henerasyo’y umabot ito

Advertisements