Sa bawat kumpas ng maestro

Sa harap ng isang daang musikero

Ang tunog na malilikha

Ay talaga namang nakakahanga

Ang pagkumpas niya ng pababa

Ay indikasyon ng paglalim

O kaya naman paghina

Ng musikang magagawa

Ngunit mananatiling itong nakakahalina

At kapag kanya nang itinaas

Ang kanyang pangkumpas

Tataas ang balahibo

Ng lahat ng makakarinig nito

Talaga namang nakamamangha

Ang musikang nalilikha

Kaya sa susunod na mapakinggan mo

Ang musika ng isang maestro

Siguraduhin na iyong nanamnamin

Musikang gusto niyang manuot sa iyong damdamin

Advertisements