Iyo bang mamasamain

Kung aking iisipin

Na sa akin ika’y nahulog na rin?

Advertisements