Gusto kitang isama sa museo

Museo na puno ng litrato

Mga litrato na ikinulong sa kuwadro

Samahan mo akong titigan ang mga ito

Halika’t magsimula na tayo

Iba-iba ang ating makikita

Mga temang napili ng isang litratista

Masdan ang kanyang mga kinunan

At alamin ang buong katotohanan

Itong mga ngiting ating nakikita

Ay makikita nga rin ba sa likod ng kamera?

Sa iba ay ‘di na siguro mahalaga

Basta kita sa larawan na nakangiti sila

Pero kung ikaw ay kukuhanan ko ng litrato

Syempre sisiguraduhin ko

Na kung sa kamera ay nakasimangot

Sa realidad nama’y hindi ka nakabusangot

Pupunuin ko ng mga ngiti ang ating pagsasama

Hihigitan lahat ng litrato na sa museo ay makikita

Gusto kong samahan mo ako sa museo

At habang nasa loob tayo ay gusto ko

Mapatunayan na ‘yang mga ngiti mo

Ay mas totoo kaysa sa mga litratong ito

Advertisements