Napakalaking tanong sa akin

Kung paano nila nagagawang gawin

Ang hindi maapektuhan

Sa nangyayari sa kasalukuyan

Gusto ko sanang itanong

Sikreto naman ay sa akin ibulong

Dahil unti-unti na akong pinapatay ng sakit

Sa isang rason na paulit-ulit

Dahil wala akong kasiguraduhan

Hindi ko magawang bitawan

Ngunit pinipilit ko ang sarili

Bumangon sa lahat ng pagkakamali

Dahil sa huli

Sa akin lang din naman ang sisi

Advertisements